Domeniile Vinju Mare

Certificari

Confirmarea încadrării în cerinţele standardelor internaţionale a venit odată cu certificarea in 2007 a unui sistem integrat de management de calitate, mediu si siguranţa alimentului conform specificaţiilor SR EN ISO 9001:2001; SR EN ISO 14001:2005; SR EN ISO 22000:2005.

În 2010 şi 2013 sistemul integrat de management a fost recertificat conform următoarelor standarde: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR EN ISO 22000:2005.