Domeniile Vinju Mare

Politica / Calitate

POLITICA SISTEMULUI INTEGRAT DE CALITATE MEDIU SI SIGURANTA ALIMENTULUI A VIE VIN VINJU MARE / 2018

VIE VIN VANJU MARE SRL a luat fiinta in anul 2001 prin achizitionarea patrimoniului intreprinderii viti-vinicole Vinju Mare si a 246 ha de teren viticol cultivat cu vie nobila.

Domeniul de activitate al VIE VIN VANJU MARE SRL, supus certificarii, este fabricarea vinului din struguri, comertul cu ridicata al bauturilor si comertul cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate.

Sistemul integrat de management de calitate, mediu si siguranta alimentara stabilit, implementat si certificat la VIE VIN VANJU MARE SRL respecta cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si respectiv SR EN ISO 22000:2005 si este descris in Manualul Integrat al Calităţii, Mediului si Sigurantei Alimentului.

In cursul anului 2018, Managementul la cel mai inalt nivel isi propune urmatoarele obiective generale pentru sistemul de management integrat:

– Cresterea cifrei de afaceri prin: planificarea activitati de marketing pentru largirea gamei de furnizori pentru ambalaje, diversificarea gamei de clienti si participari la targuri si concursuri din domeniu.
– Conformarea cu legislatia in vigoare aplicabila privind siguranta alimentului si cu legislatia metrologica
 Imbunatatirea mediului de lucru prin cresterea sigurantei pentru lucrul la inaltime in crama.

Pentru indeplinire acestor obiective managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza sa:

– respecte cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR EN ISO: 22000:2005,
– asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru mentinerea si actualizarea sistemului integrat de management de calitate, mediu si siguranta alimentara,
– intreprinda actiuni de imbunatatire continua a organizarii si executiei activitatilor necesare cresterii satisfactiei clientilor, angajatilor si partenerilor,
– comunice toate acestea angajatilor si altor parti interesate (clienti, consumatori, autoritati).

Politica sistemului integrat de calitate, mediu si siguranta alimentara este comunicata tuturor angajatilor prin programele de instruire si afisata la locuri vizibile in toata organizatia si este disponibila pentru public pe site-ul organizatiei: www.vvm.ro.