Domeniile Vinju Mare

Politica / Calitate

POLITICA SISTEMULUI INTEGRAT DE CALITATE. MEDIU SI SIGURANTA ALIMENTULUI / 2016

SC VIE VIN VANJU MARE SRL a luat fiinta in anul 2001 prin achizitionarea patrimoniului intreprinderii viti-vinicole Vinju Mare si a 246 ha de teren viticol cultivat cu vie nobila.

Domeniul de activitate al SC VIE VIN VANJU MARE SRL, supus certificarii, este fabricarea vinului din struguri, comertul cu ridicata al bauturilor si comertul cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate.

Sistemul integrat de management de calitate, mediu si siguranta alimentara stabilit, implementat si certificat la SC VIE VIN VANJU MARE SRL respecta cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si respectiv SR EN ISO 22000:2005 si este descris in Manualul Integrat al Calităţii, Mediului si Sigurantei Alimentului.

In cursul anului 2016, Managementul la cel mai inalt nivel isi propune urmatoarele obiective generale pentru sistemul de management integrat:
– Cresterea cifrei de afaceri prin: planificarea activitati de marketing pentru identificarea de noi clienti si reducerea cheltuielilor pentru verificarea conformitatii produsului.
– Conformarea cu legislatia in vigoare aplicabila prin: respectarea cerintelor legislative privind deseurile de ambalaje introduse pe piata, pregatirea documentatiei si infrastructurii pentru conformarea cu noile cerinte privind evaluarea de catre DSV pe zona de productie primara, efectuarea demersurilor necesare pentru reautorizare/ inregistrare in cazurile in care autorizatiile expira si alinierea documentatiei interne cu noile cerinte ale Legii viei si vinului nr. 164/2015.
– Cresterea performantei functionarii sistemului prin instruirea personalului la un organism autorizat privind cerintele SR EN ISO 9001: 2015 si SR EN ISO 14001:2015 si analiza documentatiei si stabilirea strategiei pentru efectuarea tranzitiei la cerintele noilor standarde.

Pentru indeplinire acestor obiective managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza sa:
– respecte cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO: 22000:2005,
– asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru mentinerea si actualizarea sistemului integrat de management de calitate, mediu si siguranta alimentara,
– intreprinda actiuni de imbunatatire continua a organizarii si executiei activitatilor necesare cresterii satisfactiei clientilor, angajatilor si partenerilor,
– comunice toate acestea angajatilor si altor parti interesate (clienti, consumatori, autoritati).

Politica sistemului integrat de calitate, mediu si siguranta alimentara este comunicata tuturor angajatilor prin programele de instruire si afisata la locuri vizibile in toata organizatia si este disponibila pentru public pe site-ul organizatiei: www.vvm.ro