Domeniile Vinju Mare

Traditie

Traditie

Caracterul tradiţional al culturii viţei de vie in acest teritoriu este dovedit istoric prin descoperirile arheologice care atestă existenţa plantaţiilor de viţă de vie încă din anii 1000- 700 î.e.n. când aceste teritorii erau locuite de sciţi şi agatârşi.

Pe vremea geto-dacilor cultura viţei de vie era atât de extinsă încât vinul produs depăşea cu mult nevoile proprii de consum constituind unul din principalele produse de schimb cu popoarele vecine, mai ales grecii.

Scenele de pe columna lui Traian precum şi medalia bătută de romani după cucerirea Daciei intitulată Dacia Felix care înfăţişată o femeie aşezată pe o stâncă căreia doi copii îi oferă spice de grâu şi struguri fac dovada de necontestat a gradului de dezvoltare a agriculturii în general şi a viticulturii în special.

Legenda spune că, lucrând la culesul viilor şi la prepararea vinului, degustând mai mult decât era îngăduit din bogăţia rodului, călugării ar fi exclamat “O rea viţă!” dând astfel numele localităţii OREVIŢA.

Documentele atestă că în 1610, din porunca Domnitorului Ungrovlahiei Radu Voievod sunt date Sfintei Mitropolii a Târgoviştei satele Oreviţa, Bărboşanii cu dealul cu vii şi cu vinăriciul.

Podgoriile Oreviţa şi Golul Drâncei sunt menţionate de catre Ion Ionescu de la Brad în Monografia Agricolă a judeţului Mehedinţi din1868 care arată că din suprafaţa viticolă de 6700 ha a judeţului Mehedinţi, 1500ha erau numai la Oreviţa. Soiurile existente atunci pentru obţinerea vinurilor roşii erau Negru Vârtos şi Negru Moale şi Feteasca Albă, Tămâioasă, Berbecel, Băşicată pentru vinurile albe.

Tot despre vinurile roşii ale acestor ţinuturi Ion C.Ciurescu spunea în 1937 că sunt atât de groase că le poţi duce în batistă.

Întregul edificiu viti-vinicol al acestor zone a fost distrus de atacul filoxerei de la sfârşitul secolului al XIX lea.

Pentru refacerea patrimoniului distrus s-au importat, la începutul secolului XX soiuri noi ca Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir pentru vinuri roşii şi Riesling Italian, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, Pinot Gris pentru vinurile albe, cultivându-se in paralel şi soiurile româneşti Fetească Regală, Fetească Albă şi Fetească Neagră.